LeFin, s.r.o. - poradenstvo a finančné služby

Nezávislé finančné poradenstvo a sprostredkovanie finančných služieb pre fyzické a právnické osoby. Úvery, životné a neživotné poistenie, investície, vklady, sporenie.

Naše služby   Kontaktujte nás

Naše služby

Ponúkame vám široký výber služieb hodnoverných spoločností.

Životné poistenie

Cieľom životného poistenia je poskytnúť klientovi finančné zabezpečenie z dlhodobého hľadiska. Pred uzavretím zmluvy životného poistenia je potrebná analýza klienta, jeho potrieb a možností a na základe týchto vstupov je vypracované optimálne individuálne riešenie.

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie predstavuje množstvo produktov, pokrývajúcich poistenie osôb a  majetku.

Úvery

Vďaka širokému portfóliu partnerov v sprostredkovaní úverov a komplexnému prístupu k finančnému plánovaniu, je možné poskytnúť klientovi čo najvýhodnejšie riešenie úveru.

Sporenie, vklady a investície

Pri navrhovaných riešeniach sa vychádza z potrieb a možností klienta v danom čase (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé) účel a výška investície, investičný horizont, mena, vzťah klienta k riziku, očakávaný výnos, Vami preferované riešenie a podobne. Portfólio produktov - životné poistenie:

 • investičné životné poistenie
  Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.). Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov.
 • kapitálové životné poistenie
  Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum pripoistení. Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov. Výhody, princíp a definícia jednotlivých poistení sú uvedené v nasledujúcich informáciách.
 • rizikové životné poistenie
  Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Toto poistenie vám poslúži ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie leasingu akcií a ďalších aktivít. Poisťovňa preto v tomto type poistenia garantuje výplatu dohodnutej poistnej sumy po smrti poisteného.
 • úrazové poistenie
  Riziko úrazu na nás striehne každý deň. Či už máte dieťa, ktoré všetci volajú «živé striebro» alebo sa obávate úrazu vy, môžete si vybrať z našej ponuky úrazového poistenia.

Portfólio produktov - neživotné poistenie:

 • poistenie vozidiel - PZP, havarijné poistenie, GAP
  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorov (PZP) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

  Havarijné poistenie ochráni vaše motorové vozidlo vo všetkých nečakaných situáciách. Či už ste majiteľom nového alebo ojazdeného vozidla. GAP je poistenie finančnej straty alebo poistenia vašej investície pre prípad krádeže či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel).
 • poistenie majetku - dom, byt, domácnosť
  Každý vlastník nehnuteľnosti, či už domu, bytu, nebytového priestoru alebo inej stavby, by mal myslieť na riziká, ktoré sa s ich vlastníctvom spájajú a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia! Poistenie nehnuteľností je určené na zabezpečenie nehnuteľností proti živelným pohromám a ďalším možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby.

  Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Poistenie domácnosti je určené na zabezpečenie pred rôznymi možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus po vlámaní, lúpež, voda z vodovodu, požiar, živelné pohromy, skrat na motoroch poistených elektrospotrebičov a ....
 • cestovné poistenie - krátkodobé, celoročné
  Či už cestujete na dovolenku, pracovnú cestu alebo študijný pobyt, cestovné poistenie Vám pomáha lepšie zvládnuť nepríjemné udalosti na ceste a samotnom. Pre tých, ktorí cestujú skôr výnimočne, je ideálne krátkodobé cestovné poistenie. Celoročné cestovné poistenie využijú naopak tí, ktorí počas roka absolvujú viacero ciest.
 • zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
  Individuálne poistenie pre zamestnancov pre prípad zodpovednosti za škody spôsobenej pri výkone povolania Vášmu zamestnávateľovi, ktorá môže vzniknúť pri výkone povolania a plnení pracovných úloh. Poistenie kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a hmotnom majetku.

Vďaka širokému portfóliu partnerov v sprostredkovaní úverov a komplexnému prístupu k finančnému plánovaniu, je možné poskytnúť  klientovi  čo najvýhodnejšie riešenie úveru prípadne podľa požiadaviek optimalizovať jeho úverové zaťaženie. Vieme Vám poskytnúť tie najvýhodnejšie podmienky. Na jednom mieste získate ponuku z viacerých bánk a nestrácate čas navštevovaním každej banky.

Portfólio produktov - úvery:

 • Hypotekárne úvery
 • Spotrebné úvery
 • Stavebné úvery

Pri navrhovaných riešeniach sa vychádza z potrieb a možností klienta v danom čase (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé) účel a výška investície, investičný horizont, mena, vzťah klienta k riziku, očakávaný výnos, Vami preferované riešenie a podobne. 

Portfólio produktov - vklady:

 • termínované vklady
 • sporiace účty
 • bežné účty

Portfólio produktov - investície:

 • jednorazové a pravidelné investície do podielových fondov
 • rôzne sporiace programyProdukty

Naša ponuka finančných produktov.

Ponúkame vám rôzne finančné produkty zo širokého spektra dostupných možností poistení, úverov, vkladov a investícií. V našej ponuke je zastúpená ponuka rôznych renomovaných spoločností s vysokým kreditom dôveryhodnosti.

Ceny

Cenové kalkulácie

Ceny pre jednotlivé produkty sú vždy riešené individuálne so snahou ponúknuť klientovi najlepšie možné riešenie.

Náš tím

Sme malý tím s kopou priateľov!

Veľmi radi vyhovieme vašim individuálnym potrebám v oblasti vašich finančných potrieb.
Foto Ivan Lemeš

Ivan Lemeš

Váš osobný finančný poradca

Mobil: +421 905 946 756
E-mail: lefin@lefin.sk
Online poistenie: najpoistenie.sk

Povedali o nás

Prečítajte si čo o nás hovoria naši klienti!

Medzi našich zákazníkov patria desiatky spokojný klientov z regiónu celého Slovenska.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás mailom, alebo nám zavolajte

LeFin s.r.o.
A. Hlinku 36
960 01 Zvolen
Slovensko

Mobil: +421 905 946 756

IČO: 50 697 234
DIČ: 2120464038

E-mail: lefin@lefin.sk

Online poistenie: najpoistenie.sk